Medlemskväll 6 februari 2024

Ola Melin berättar om Malmös parker

Ola Melin är överdirektör på länsstyrelsen i Skåne. Ola var tidigare stadsträdgårdsmästare Malmö och har också arbetat som odlingschef på Alnarp.

Han berättade om Malmös stadsmiljö och parker och om utmaningarna i arbetet på länsstyrelsen. 

På agendan stod också föreningens årsmöte. En delvis ny styrelse valdes och Anders Westerberg, Karin Jersby, Marie Simonsson, Carina Larsson och           Maureen Ohlsson avtackades. Föreningens nye ordförande, Gunnar Ericson utryckte glädje över förtroendet och uppdraget.