Styrelsen

2017-2018

Anders Westerberg, ordförande
Möllebacken 7, Vitemölla
277 32 Kivik
0414 – 713 80
anders@abwesterberg.se

Carina Larsson, vice ordförande
Äsperöd, Ulriksdal
277 31 Kivik
0708 – 706 701
carina.larsson@edafos.se

Sekreterare, uppdraget kommer att rotera inom styrelsen.

Bengt-Olov Lindqvist, kassör
Järnvägsgatan 3
272 32 Simrishamn
0414 – 127 91
bengt-olov@okraft.nu

Elisabeth Bendz, ledamot
Denkeers Backe 4
272 94 Simrishamn
0414-261 02
elisabethbendz@gmail.com

Ann Zetterberg, ledamot
Gladsax bygata 49
272 94 Simrishamn
ann@igladsax.se

Eva Mathiasson, suppleant
Fartygsgatan 14
272 38 Brantevik
0414-223 31
eva@emhantverk.se

Marie Simonsson, suppleant
Cidervägen 8
272 94 Simrishamn
simonsson.marie@telia.com

Programgruppen:

Eva Mathiasson, se ovan

Margareta Torlegård
Smedjevägen 3, Simris,
272 91 Simrishamn
margareta.torlegard@gmail.com

Frank Sperlich
Hjälmaröd 120,
277 32 Kivik
franksperlich@hotmail.com

_____________________________________

 

 

Verksamhetsberättelse för Tjörnedala Trädgårdsförening 2016

Verksamhetsberättelsen omfattar verksamhetsåret/kalenderåret 2016.

Styrelse och övriga förtroendevalda

Styrelsen har efter årsmötet 3 maj 2016 bestått av följande:

Ordförande: Anders Westerberg
Vice ordförande: Carina Larsson
Sekreterare: Roterande inom styrelsen
Kassör: Bengt-Olov Lindqvist
Övriga ledamöter: Elisabeth Bendz och Ann Zetterberg
Suppleanter: Siw Strand och Eva Mathiasson

Revisor: Siv Gustavsson
Valberedning: Mauréen Olsson och Helena Stövegård
Programgrupp: Frank Sperlich, Eva Mathiasson och Maargareta Torlegård
IT-ansvarig: Siw Strand
Utskicksgrupp för brev: Kristina Lager samt Ann-Marie Gillstring
Fika grupp:  Vakant

Under verksamhetsåret har styrelsen haft sju (7) protokollförda sammanträden. Samtliga ledamöter i styrelse och förtroendevalda har arbetat utan ersättning.

Medlemmar

En glädjande ökning av medlemsantalet har skett under verksamhetsåret. Vid slutet av 2015 var medlemsantalet 95 och vid slutet av 2016 var antalet 134.

Aktiviteter 2016

2 februari: Ulf Sill – Min trädgård i Blekinge.
1 mars: Carina Larsson – Möt våren i Cornwall
5 april: Eva Mathiasson – Europeiska favoritträdgårdar
3 maj: Kimmo Rumpunen – Österlens arboretum samt föreningens Årsmöte
14 maj: Växtmarknad vis Österlens museum
4-5 juni: Trädgårdsresa till Tyskland
18-19 juni: Öppna trädgårdar
6 september: Mona Wembling – Perenner och lök i trädgården
17 september: Växtmarknad vid Österlens museum
4 oktober: Peter Linder – Höstfärger i trädgården
1 november: Ingvar Mann –
6 december: Julfest

Samtliga möten första tisdagen i månaden har innefattat fika/frågestund och växtlotteri. Antalet närvarande medlemmar vid dessa möten har varit ökande under året och legat mellan 30 och 50.

Trädgårdsresan till Tyskland hade 43 deltagare. Trädgårdsresan till nordöstra Skåne 35 deltagare.

Öppna trädgårdar hade ca 100 besökare hos de 10 medlemmar som öppnat sina trädgårdar.

Föreningens ekonomi

Föreningen hade 2016 inkomster på 159.000 kr och utgifter på 133.000 kr. Resultat för 2016 blev därmed ett överskott på 26.000 kr. Överskottet kan främst förklaras av bidrag på 3.000 kr från vardera Österlens Kraft och JHL samt Studiefrämjandet på 2.500 kr. Dessutom har inkomster ökat för medlemsavgifter och entréavgifter vid föreläsningar. De två trädgårdsresorna har gett ett överskott på 16.000 kr. Arvodena för föreläsare har varit 15.000 kr. föreläsararvoden.

Tillgångarna vid årets slut uppgick till 48.000 kr. I övrigt se den ekonomiska rapporten för 2016.

Behållningen vid årets slut var 812 kr i handkassa, 15.175 kr på bank samt ytterligare 15.000 på bank, det sistnämnda är bidraget vi fått från Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

Fika vid tisdagsmötena

Styrelsen vill tacka de medlemmar som bidragit med hembakat bröd och kaffekokande vid våra möten.

Tjörnedala 30 januari 2016

Anders Westerberg                      Carina Larsson                        Bengt-Olov Lindqvist

Elisabeth Bendz                            Ann Zetterberg