Styrelsen

Styrelsen 2024

Gunnar Ericson, ordförande
Vitemölla
Info@tjornedalatradgard.se

Janet Andersson Skog, ledamot, kassör
Baskemölla

Christina Nelke, ledamot, sekreterare

Lena Pira, ledamot
Järnvägsgatan 3
272 31 Simrishamn
pira@okraft.nu

Lisbeth Rudby-Martin, ledamot
Kråsebovägen 14
272 94 Simrishamn
lisbeth.rudby-m@rtin.org

Margareta Gallowitsch, suppleant

Kerstin af Ekenstam, suppleant

 

Programgruppen

Eva Fristedt 
Lilla Viksvägen 21
272 95 Simrishamn

Anne Birgersson-Thunell
Tunby 1321
273 98 Smedstorp

Ulla Alvinsson
Kuskgatan 6
273 33 Tomelilla
ualvinsson@gmail.com

 

____________________________________________________________

Verksamhetsberättelse för Tjörnedala Trädgårdsförening år 2023

Verksamhetsberättelsen omfattar verksamhetsåret 2023

 

Styrelse och övriga förtroendevalda

Den styrelse som valdes vid årsmötet den 4 april 2023 har bestått av:

Ordförande                    Anders Westerberg

Sekreterare                  Karin Jersby

Kassör                         Marie Simonsson

Ledamot                      Lisbeth Rudby-Martin

Ledamot                      Maureen Ohlsson

Suppleant                    Carina Larsson

Suppleant                       Lena Pira

Ledamot                        Eva Fristedt

(repr. programgruppen)  

 

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden                    

 

Programgrupp

Eva Fristedt sammankallande, Ulla Alvinsson och Ann Birgersson -Thunell

Programgruppens medlemmar har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden

 

Revisorer

Revisor: Ralf Jersby

Revisorssuppleant: Bengt-Olof Lindqvist

 

IT-ansvarig

Carina Larsson

 

Valberedning

Elisabeth Bendz, Boel Westerberg

 

Medlemmar

Vid årets slut hade föreningen 100 medlemmar.

 

 

Föreningens aktiviteter 2023

 

Föreningsmöten med föredrag:

 

7 februari         Fermentera med Surtanten – Jenny Neikell

 

2 mars              Att beskära buskar och träd samt ympa clematis – Henrik Strid

 

4 april               Jord, jordförbättring och gödsel – Håkan Wallander

 

2 maj                Trädgårdsbesök hos Kristin Adegran i Skurup

 

21 maj               Trädgårdsresa till Citadellets koloniområde i Landskrona

 

6 juni                 Arboretet i Esperöd

 

5 september       Att odla på liten yta – Annika Christensen

 

9 september       Växtmarknad vid Österlens museum, Simrishamn

 

3 oktober            Krister Cedergren från anrika plantskolan i Råå

 

7 november         Lönnar och japanska trädgårdar – Carina Larsson

 

5 december         Julfest – Eva Fristedt visade bilder från Ninfa i Italien.

 

Trädgårdsresa till Berlin och Potsdam som var utannonserad till 28 juni-1 juli måste inställas pga. för få anmälningar.

 

Föreningens ekonomi

 

Se bifogad årsredovisning för 2023

 

 

Tjörnedala den 10 januari 2024

 

 

Anders Westerberg                  Marie Simonsson                  Karin Jersby  

 

 

 

Lisbeth Rudby-Martin              Maureen Ohlsson                  Eva Fristedt

 


Verksamhetsberättelse för Tjörnedala Trädgårdsförening år 2021

Verksamhetsberättelsen omfattar verksamhetsåret 2021

Styrelse och övriga förtroendevalda

Den styrelse som valdes vid årsmötet den 5 oktober 2021 har bestått av:

 • Ordförande                    Anders Westerberg
 • Sekreterare                    Karin Jersby
 • Kassör                           Marie Simonsson
 • Ledamot                        Lisbeth Rudby-Martin
 • Ledamot                        Maureen Ohlsson
 • Suppleant                      Carina Larsson
 • Suppleant                       Lena Pira
 • Ledamot                         Margareta Torlegård (repr. programgruppen)  

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden

Programgrupp

 • Margareta Torlegård sammankallande,
 • Ulla Alvinsson,
 • Cecilia Wingård.

Programgruppens medlemmar har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden.

Revisorer

 • Revisor: Ralf Jersby.
 • Revisorssuppleant: Bengt-Olof Lindqvist

IT-ansvarig

 • Carina Larsson

Valberedning

 • Elisabeth Bendz,
 • Eva Sperlich

Medlemmar

Antalet medlemmar vid årets slut var 82

Föreningens aktiviteter 2021

 På grund av pandemin kunde föreningens möten och trädgårdsresa inte genomföras förrän under hösten

 • 8 september            Lars Gunnar Lindberg: En ros är inte bara en ros
 • 11 september          Trädgårdsresa till Norrvikens trädgårdar och till Vargaslätten
 • 5 oktober                 Anna-Karin Ekwall och Malin Hirdman: Trädgårdsupplevelse och Växtinspiration.   Årsmöte                               
 • 2 november            Karin Berglund: Att odla är lust och glädje
 • 7 december             Julfest – traditionellt knytkalas

Föreningens ekonomi

 Vid 2021 års slut kan föreningen redovisa intäkter för 2021 på 43 360 kr och kostnader på 55 460 kr. Årets ekonomiska resultat blev alltså – 12 100 kr.

 

Verksamhetsberättelse för Tjörnedala Trädgårdsförening 2020

Organisationsnummer 838800-7844

Verksamhetsberättelsen omfattar verksamhetsåret/kalenderåret 2020

Styrelse och övriga förtroendevalda

Den styrelse som valdes av årsmötet den 4 mars 2020 har bestått av:

Ordförande                               Anders Westerberg
Kassör                                        Marie Simonsson
Sekreterare                               Karin Jersby
Ledamot                                     Lisbeth Rudby-Martin
Ledamot                                     Mauréen Ohlsson
Suppleant                                   Carina Larsson
Suppleant                                   Lena Pira
Adjungerad                                Margareta Torlegård

Programgrupp:

Ulla Alvinsson, Kristina Landahl, Margareta Torlegård

 Revisorer:

Revisor: Johan Holmgren,

Revisorssuppleant: Ralf Jersby

 IT-ansvarig

Carina Larsson

Valberedning

Bengt -Olof Lindqvist, Elisabeth Bendz

På grund av pandemin inställdes de flesta av föreningens planerade aktiviteter efter årsmötet den 4 februari. Styrelsen har under verksamhetsåret haft tre (3) protokollförda sammanträden.

Medlemmar

Antalet betalande medlemmar 2020 var vid årets slut 94 personer.

Föreningens aktiviteter 2020

På grund av corona-pandemin har föreningens aktiviteter inskränkt sig till årsmöte samt 4 möten:

4 februari                    Årsmöte                  

4 februari                    Carina Larsson, Det finns alltid plats för en trädgård 

3 mars                         Jörgen Nilsson, Grönare gräsmatta                                             

1 september               Studiebesök Kiviks trädgård

24 september             Studiebesök Den engelska trädgården  

Föreningens ekonomi

Vid 2020 års slut kan föreningen redovisa intäkter på 85.350 kronor och kostnader på 75.916 kronor. Alltså blev årets vinst 9.434 kronor.

Se närmare föreningens balansräkning och resultaträkning samt redovisningen av årets kostnader.

Tjörnedala  19 april 2021

Anders Westerberg                         Marie Simonsson                           Karin Jersby

Lisbeth Rudby-Martin                     Maureen Ohlsson

Styrelsen

2020-2021

Anders Westerberg, ordförande
Möllebacken 7, Vitemölla
277 32 Kivik
0414 – 713 80
anders@abwesterberg.se

Marie Simonsson,ledamot, kassör
Cidervägen 8
272 94 Simrishamn
076-872 28 88
simonsson.marie@telia.com

Karin Jersby, ledamot, sekreterare
Lejegatan 4
277 32 Kivik
070-918 37 88
karin@jersby.nu simonsson.marie@telia.com

Lisbeth Rudby-Martin, ledamot
Kråsebovägen 14
272 94 Simrishamn
lisbeth.rudby-m@rtin.org

Maureen Ohlsson, ledamot
Knäbäckshusen 11
272 95 Simrishamn
maureenohlsson@yahoo.se

Carina Larsson, suppleant
Lilla Norregatan 7A
271 35 Ystad
carina.larsson@edafos.se

Lena Pira, suppleant
Järnvägsgatan 3
272 31 Simrishamn
pira@okraft.nu

Margareta Torlegård, ständigt adjungerad
Smedjevägen 3, Simris
272 91 Simrishamn
margareta.torlegard@gmail.com

Programgruppen

Margareta Torlegård,
Smedjevägen 3, Simris
272 91 Simrishamn
margareta.torlegard@gmail.com

Kristina Landahl
Geijersgatan 5
411 34 Göteborg
kblandahl@gmail.com

Ulla Alvinsson
Kuskgatan 6
273 33 Tomelilla
ualvinsson@gmail.com

 

_____________________________________

Verksamhetsberättelse för Tjörnedala Trädgårdsförening 2019

Organisationsnummer 838800-7844

Verksamhetsberättelsen omfattar verksamhetsåret/kalenderåret 2019

Styrelse och övriga förtroendevalda

Den styrelse som valdes av årsmötet den 5 mars 2019 har bestått av:

Ordförande                                Anders Westerberg
Kassör                                        Marie Simonsson
Sekreterare                                 Karin Jersby
Ledamot                                     Lisbeth Rudby-Martin
Ledamot                                     Mauréen Ohlsson
Suppleant                                   Carina Larsson
Suppleant                                   Lena Pira
Adjungerad                                Margareta Torlegård

Programgrupp:

Ulla Alvinsson, Kristina Landahl, Margareta Torlegård

 Revisorer:

Revisor: Johan Holmgren,

Revisorssuppleant: Siv Gustavsson

 IT-ansvarig

Carina Larsson

Valberedning

Siv Strand, Bengt -Olof Lindqvist

Under verksamhetsåret 2019 har styrelsen haft sex (6) protokollförda sammanträden. Samtliga ledamöter i styrelsen och övriga förtroendevalda har arbetat ideellt, dvs utan ersättning.

Medlemmar

Antalet betalande medlemmar var vid årets slut 119 personer. Jämför vid årets slut 2018: 136 personer.

Föreningens aktiviteter 2019

5 februari                                        Lars Engström: Gräsligt kul

5 mars                                             Ninni Henriksson: Vilka frön skall jag välja

2 april                                             Marie Ljung: Jobba rätt med spade och spett

4 maj                                              Växt- och lökmarknad, Museet Simrishamn  

7 maj                                              Ingrid Åkesson: Vad har hänt med mina rosor

11 maj                                            Trädgårdsresa till Malmö. Guide: Gunnar Ericson

11 juni-16 juni                               Trädgårdsresa till England. Reseledare: Kristina Landahl

3 september                                    Marie Stolze: Hur gör jag en blomsteräng i min trädgård

5 oktober                                        Växtmarknad och löklördag. Museet Simrishamn

8 oktober                                        Lars-Gunnar Lindberg: Om rosen kunde tala   

5 november                                     Sandra Ehrsköld: Minnesvärda trädgårdar   

3 december                                     Julfest

 

På föreningens tisdagsmöten deltog i genomsnitt 38 medlemmar. Trädgårdsresan till England hade 40 deltagare och trädgårdsresan till Malmö hade 41 deltagare.

Föreningens ekonomi

Föreningen hade 2019 intäkter på 48 336 kr och kostnader på 53 853 kr. Resultat för 2019 blev ett underskott på 5 518 kr. Föreningen arrangerade en dagsutflykt till Malmö som snabbt blev fulltecknad. Dagens guide var Gunnar Ericson, Malmös förre stadsträdgårdsmästare. Vår resa till England hade Kristina Landahl som reseledare och arrangerades externt av Björcks resor.

Intäkter för medlemsavgifter och entréavgifter vid föreläsningar har i stort varit samma som förra året. Kostnaden för medlemsaktiviteter, bland annat arvodena till föreläsare har varit förhållandevis hög och belöper sig på 28 196 kr.

Tillgångarna vid årets slut uppgick till 66 041 kr. I övrigt se den ekonomiska rapporten för 2019. Denna bifogas.

Tjörnedala  januari 2020

Anders Westerberg                         Marie Simonsson                           Karin Jersby

Lisbeth Rudby-Martin                     Maureen Ohlsson

Verksamhetsberättelse för Tjörnedala Trädgårdsförening 2018

Verksamhetsberättelsen omfattar verksamhetsåret/kalenderåret 2018

Styrelse och övriga förtroendevalda

Styrelsen har efter årsmötet 10 april 2018 bestått av:

Ordförande: Anders Westerberg
Vice ordförande: Carina Larsson
Sekreterare: Karina Jersby
Kassör: Bengt-Olov Lindqvist
Övriga ledamöter: Marie Simonsson
Suppleanter:  Lisbeth Rudby-Martin och Margareta Torlegård

Revisor: Johan Holmgren, Revisorsuppleant: Siv Gustavsson
Valberedning: Mauréen Olsson och Siw Strand
Programgrupp: Frank Sperlich, Kristina Landahl, Ulla Alvinsson och Margareta    Torlegård
IT-ansvarig: Siv Strand
Utskicksgrupp för brev: Kristina Lager samt Ann-Marie Gillstring
Fika grupp:  Marie Simonsson, Lisbeth Rudby-Martin

Under verksamhetsåret har styrelsen haft sex (6) protokollförda sammanträden. Samtliga ledamöter i styrelse och förtroendevalda har arbetat utan ersättning.

Medlemmar

Antalet betalande medlemmar i föreningen var vid årets slut  136 – samma som vid slutet av 2017.

Aktiviteter 2018

6 februari                 Lina Karna Kippel: När själen får grönska

6 mars                      Marie Widén: Akademiträdgårdsmästare J. Gernandt

10 april                    Gunnar Ericson: Grönska, ljus och event utvecklar stadslivet

8 maj                        Agneta Ullenius: En egen örtagård

10 juni                      Trädgårdsresa i Skåne

6 juli                         Öppen trädgård hos Lena Pira och Bengt-Olov Lindqvist

22 juli                       Öppen trädgård hos Kristina och Bengt Landahl

8-10 augusti             Trädgårdsresa till Danmark

2 september              Öppen trädgård hos Gunilla och Lars Hansson

4 september              Kristina Landahl: Besök i engelska trädgårdar

2 oktober                   Else Olsson: Klassiska trädgårdar i Kina

6 oktober                  Växtmarkand , Muséet i Simrishamn

6 november              Lena Alebo: Trädgårdsland på Österlen

4 december              Julfest med knytkalas och bilder från årets trädgårdsresor

Tjörnedala trädgårdsförening representerades på ”Framtidens trädgårdar” av Eva Mattiasson.

Vid de ordinarie tisdagsmötena har mellan 30 och 50 medlemmar deltagit. Samtliga dessa möten innefattade fika och växtlotteri. Trädgårdsresan till Skåne hade 46 deltagare och resan till Danmark 49 deltagare. De öppna trädgårdarna hade mellan 20 och 50 deltagare.

Föreningens ekonomi

Föreningen hade 2018 inkomster på 262 000 kr och utgifter på 215 000 kr. Resultat för 2018 blev därmed ett överskott på 47 000 kr. Överskottet är resultatet av två bussresor till norra Skåne och Danmark. Vi fyllde bussarna till 100 % medan kalkylen var baserad på ca 80 %.

Föreningen har under året fått bidrag på 3 000 kr från Österlens Kraft. Inkomster för medlemsavgifter och entréavgifter vid föreläsningar har i stort varit samma som förra året. Kostnaden för medlemsaktiviteter, bl.a. arvodena till föreläsare har varit förhållandevis låg, ca 14 000 kr. Detta då programgruppen lyckats engagera egna medlemmar och prisvärda externa föreläsare.

Tillgångarna vid årets slut uppgick till 71 500 kr. I övrigt se den ekonomiska rapporten för 2018. Denna bifogas.

 

Tjörnedala 11 februari 2019

Anders Westerberg                      Carina Larsson                        Bengt-Olov Lindqvist

Marie Simonsson                            Karin Jersby