Styrelsen

2019-2020

Anders Westerberg, ordförande
Möllebacken 7, Vitemölla
277 32 Kivik
0414 – 713 80
anders@abwesterberg.se

Marie Simonsson,ledamot, kassör
Cidervägen 8
272 94 Simrishamn
076-872 28 88
simonsson.marie@telia.com

Karin Jersby, ledamot, sekreterare
Lejegatan 4
277 32 Kivik
070-918 37 88
karin@jersby.nu simonsson.marie@telia.com

Lisbeth Rudby-Martin, ledamot
Kråsebovägen 14
272 94 Simrishamn
lisbeth.rudby-m@rtin.org

Maureen Ohlsson, ledamot
Knäbäckshusen 11
272 95 Simrishamn
maureenohlsson@yahoo.se

Carina Larsson, suppleant
Lilla Norregatan 7A
271 35 Ystad
carina.larsson@edafos.se

Lena Pira, suppleant
Järnvägsgatan 3
272 31 Simrishamn
pira@okraft.nu

Margareta Torlegård, ständigt adjungerad
Smedjevägen 3, Simris
272 91 Simrishamn
margareta.torlegard@gmail.com

Programgruppen

Margareta Torlegård,
Smedjevägen 3, Simris
272 91 Simrishamn
margareta.torlegard@gmail.com

Kristina Landahl
Geijersgatan 5
411 34 Göteborg
kblandahl@gmail.com

Ulla Alvinsson
Kuskgatan 6
273 33 Tomelilla
ualvinsson@gmail.com

 

_____________________________________

 

Verksamhetsberättelse för Tjörnedala Trädgårdsförening 2018

Verksamhetsberättelsen omfattar verksamhetsåret/kalenderåret 2018

Styrelse och övriga förtroendevalda

Styrelsen har efter årsmötet 10 april 2018 bestått av:

Ordförande: Anders Westerberg
Vice ordförande: Carina Larsson
Sekreterare: Karina Jersby
Kassör: Bengt-Olov Lindqvist
Övriga ledamöter: Marie Simonsson
Suppleanter:  Lisbeth Rudby-Martin och Margareta Torlegård

Revisor: Johan Holmgren, Revisorsuppleant: Siv Gustavsson
Valberedning: Mauréen Olsson och Siw Strand
Programgrupp: Frank Sperlich, Kristina Landahl, Ulla Alvinsson och Margareta    Torlegård
IT-ansvarig: Siv Strand
Utskicksgrupp för brev: Kristina Lager samt Ann-Marie Gillstring
Fika grupp:  Marie Simonsson, Lisbeth Rudby-Martin

Under verksamhetsåret har styrelsen haft sex (6) protokollförda sammanträden. Samtliga ledamöter i styrelse och förtroendevalda har arbetat utan ersättning.

Medlemmar

Antalet betalande medlemmar i föreningen var vid årets slut  136 – samma som vid slutet av 2017.

Aktiviteter 2018

6 februari                 Lina Karna Kippel: När själen får grönska

6 mars                      Marie Widén: Akademiträdgårdsmästare J. Gernandt

10 april                    Gunnar Ericson: Grönska, ljus och event utvecklar stadslivet

8 maj                        Agneta Ullenius: En egen örtagård

10 juni                      Trädgårdsresa i Skåne

6 juli                         Öppen trädgård hos Lena Pira och Bengt-Olov Lindqvist

22 juli                       Öppen trädgård hos Kristina och Bengt Landahl

8-10 augusti             Trädgårdsresa till Danmark

2 september              Öppen trädgård hos Gunilla och Lars Hansson

4 september              Kristina Landahl: Besök i engelska trädgårdar

2 oktober                   Else Olsson: Klassiska trädgårdar i Kina

6 oktober                  Växtmarkand , Muséet i Simrishamn

6 november              Lena Alebo: Trädgårdsland på Österlen

4 december              Julfest med knytkalas och bilder från årets trädgårdsresor

Tjörnedala trädgårdsförening representerades på ”Framtidens trädgårdar” av Eva Mattiasson.

Vid de ordinarie tisdagsmötena har mellan 30 och 50 medlemmar deltagit. Samtliga dessa möten innefattade fika och växtlotteri. Trädgårdsresan till Skåne hade 46 deltagare och resan till Danmark 49 deltagare. De öppna trädgårdarna hade mellan 20 och 50 deltagare.

Föreningens ekonomi

Föreningen hade 2018 inkomster på 262 000 kr och utgifter på 215 000 kr. Resultat för 2018 blev därmed ett överskott på 47 000 kr. Överskottet är resultatet av två bussresor till norra Skåne och Danmark. Vi fyllde bussarna till 100 % medan kalkylen var baserad på ca 80 %.

Föreningen har under året fått bidrag på 3 000 kr från Österlens Kraft. Inkomster för medlemsavgifter och entréavgifter vid föreläsningar har i stort varit samma som förra året. Kostnaden för medlemsaktiviteter, bl.a. arvodena till föreläsare har varit förhållandevis låg, ca 14 000 kr. Detta då programgruppen lyckats engagera egna medlemmar och prisvärda externa föreläsare.

Tillgångarna vid årets slut uppgick till 71 500 kr. I övrigt se den ekonomiska rapporten för 2018. Denna bifogas.

 

Tjörnedala 11 februari 2019

Anders Westerberg                      Carina Larsson                        Bengt-Olov Lindqvist

Marie Simonsson                            Karin Jersby