Styrelsen

2018-2019

Anders Westerberg, ordförande
Möllebacken 7, Vitemölla
277 32 Kivik
0414 – 713 80
anders@abwesterberg.se

Carina Larsson, vice ordförande

0708 – 706 701
carina.larsson@edafos.se

Sekreterare, uppdraget kommer att rotera inom styrelsen.

Bengt-Olov Lindqvist, kassör
Järnvägsgatan 3
272 32 Simrishamn
0414 – 127 91
bengt-olov@okraft.nu

Marie Simonsson, ledamot
Cidervägen 8
272 94 Simrishamn
simonsson.marie@telia.com 

Karin Jersby, ledamot
Lejegatan 4
277 32 Kivik
karin@jersby.nu 

Lisbeth Rudby-Martin, suppleant
Kråsebovägen 14
272 94 Simrishamn
lisbeth.rudby-m@rtin.org

Margareta Torlegård, suppleant
Smedjevägen 3, Simris
272 91 Simrishamn
margareta.torlegard@gmail.com

Programgruppen

Margareta Torlegård, se ovan

Kristina Landahl
Geijersgatan 5
411 34 Göteborg
kblandahl@gmail.com

Ulla Alvinsson
Kuskgatan 6
273 33 Tomelilla
ualvinsson@gmail.com

Frank Sperlich
Hjälmaröd 120,
277 32 Kivik
franksperlich@hotmail.com

_____________________________________

 

 

Verksamhetsberättelse för Tjörnedala Trädgårdsförening 2017

Verksamhetsberättelsen omfattar verksamhetsåret/kalenderåret 2017.

Styrelse och övriga förtroendevalda

Styrelsen har efter årsmötet 7 mars 2017 bestått av följande:

Ordförande: Anders Westerberg
Vice ordförande: Carina Larsson
Sekreterare: Roterande inom styrelsen
Kassör: Bengt-Olov Lindqvist
Övriga ledamöter: Elisabeth Bendz och Ann Zetterberg
Suppleanter: Marie Simonsson och Eva Mathiasson

Revisor: Siv Gustavsson
Valberedning: Mauréen Olsson och Siw Strand
Programgrupp: Frank Sperlich, Eva Mathiasson och Margareta Torlegård
IT-ansvarig: Vakant
Utskicksgrupp för brev: Kristina Lager samt Ann-Marie Gillstring
Fika grupp:  Vakant. Frivillig anmälan till styrelsen

Under verksamhetsåret har styrelsen haft sex (6) protokollförda sammanträden. Samtliga ledamöter i styrelse och förtroendevalda har arbetat utan ersättning.

Medlemmar

Vid slutet av 2016 var medlemsantalet 134 och vid slutet av 2017 var antalet 136.

Aktiviteter 2017

7 februari: Magnus Carlström – Gott och blandat
7 mars: Sophia Callmer – Hur man blir nöjd i sin trädgård
4 april: Håkan Wallander – Jorden är nyckeln till allt
2 maj: Åke Truedsson – Vanliga och ovanliga grönsaker
13-14 maj: Öppna trädgårdar
15-18 juni: Trädgårdsresa till Holland
12 augusti: Trädgårdsresa till nordvästra Skåne
5 september: Karolina Brising – En resa till Kyota i Japan
30 september: Växtmarknad vid Österlens museum
3 oktober: Ingvar Mann – Hur man förökar växter
7 november: Christina Högard Ihr – Rosen, kärleken, konst och botanik
6 december: Julfest och visning av bilder från trädgårdsresa

Den 5 augusti deltog föreningen tillsammans med övriga trädgårdsföreningar i kommunen, som medarrangör i Framtidens Trädgård som hölls på Österlens Museum. Föreningens bidrag till dagen var 4000 kr.

Samtliga ordinarie möten första tisdagen i månaden har innefattat fika och växtlotteri. Antalet närvarande medlemmar vid dessa möten har varit mellan 30 och 50.

Trädgårdsresan till Holland hade 36 deltagare. Trädgårdsresan till nordvästra Skåne 49 deltagare.

Öppna trädgårdar hade ca 200 besökare hos de 10 medlemmar som öppnat sina trädgårdar.

Föreningens ekonomi

Föreningen hade 2017 inkomster på 231.000 kr och utgifter på 259.000 kr. Resultat för 2017 blev därmed ett underskott på 28.000 kr. Föreningen har under året fått bidrag på 3 000 kr från Österlens Kraft. Dessutom har inkomster ökat för medlemsavgifter och entreavgifter vid föreläsningar. Hollandresan subventionerades av föreningen med 12.000 kr. Arvodena till föreläsare har varit 29.500. 

Tillgångarna vid årets slut uppgick till 24 400 kr. I övrigt se den ekonomiska rapporten för 2017. Denna bifogas.

Fika vid tisdagsmötena

Styrelsen vill tacka de medlemmar som bidragit med hembakat bröd vid våra möten.

Tjörnedala 13 februari 2017

Anders Westerberg                      Carina Larsson                        Bengt-Olov Lindqvist

Elisabeth Bendz                            Ann Zetterberg