Pioner, pioner, pioner 6 mars 2024

Passion för pioner – Björn Krupke

Björn Krupke äger Guldsmedsgårdens plantskola i Ljung, Västergötland. Han växte upp där och tog över den efter sin far. I över 20 år har Björn jobbat heltid med pioner och hans plantskola är sedan länge specialiserad på pioner och förökning av dessa.

Det var ett fullsatt Svinahus som uppmärksamt lyssnade och tittade på Björns bildspel som visade såväl egna fröplantor och som andra fantastiska pioner. Det blev en lång kö till att köpa de pionknölar och böcker som Björn hade med sig.

Föreningens nye ordförande, Gunnar Ericson tackade för ett mycket intressant föredrag och överräckte en burk honung som producerats av österlenska bin.

Medlemskväll 6 februari 2024

Ola Melin berättar om Malmös parker

Ola Melin är överdirektör på länsstyrelsen i Skåne. Ola var tidigare stadsträdgårdsmästare Malmö och har också arbetat som odlingschef på Alnarp.

Han berättade om Malmös stadsmiljö och parker och om utmaningarna i arbetet på länsstyrelsen. 

På agendan stod också föreningens årsmöte. En delvis ny styrelse valdes och Anders Westerberg, Karin Jersby, Marie Simonsson, Carina Larsson och           Maureen Ohlsson avtackades. Föreningens nye ordförande, Gunnar Ericson utryckte glädje över förtroendet och uppdraget.