Laddar program

Kommande program

december 2020

Program november-januari 2021

1 december 2020 - 31 januari 2021

God Jul och Gott Nytt År

På grund av rådande corona-pandemi har vi beslutat att i enlighet med myndigheternas råd ställa in årets programpunkter. Men vi ser tiden an med tillförsikt och kommer snart med vårens program som vi hoppas kunna genomföra på ett säkert och trevligt sätt.

Fram till dess önskar vi särskilt våra medlemmar, men också alla övriga, en fin och frisk höst.

Styrelsen

Mer information »

januari 2021

VÅRPROGRAM 2021

1 januari - 31 juli

Vi hoppas att ni alla klarat er genom corona-pandemin utan allvarliga men. Nu gäller det att förbli stående också sista sträckan, innan vaccinet förhoppningsvis gör livet mera normalt igen.   Pandemin och den nuvarande allvarliga smittspridningen får tyvärr negativa konsekvenser också för i Tjörnedala Trädgårdsförening. Programkommittén och styrelsen har tagit fram ett innehållsrikt och attraktivt program för våren. Men i nuvarande läge vågar vi inte köra igång i februari såsom tänkt. Jag hoppas kunna skicka ut ett tidsmässigt reviderat program…

Mer information »

Kom gärna med synpunkter och önskemål till programgruppen.